Ons vakgebied Ruimtelijke planning Mobiliteit Beleidsstudies Klanten & relaties Contact
MOBILITEIT

Basismobiliteit is een recht.

Maatschappelijke veranderingen vragen een duurzaam perspectief. Hierbij is KEPPLER CONSULTING uw partner.

Door probleemoplossende vraagstelling en innoverende projecten kan KEPPLER CONSULTING refereren naar mobiliteitsplanning op gemeentelijke en regionale schaal, openbaar-vervoersplannen en multimodale vervoersknooppunten, streefbeelden en inrichtingsontwerpen, schoolvervoers- en bedrijfsvervoersplannen, mobiliteitseffectenrapporten, modelsimulaties en verkeersmanagement.
Keppler Consulting