Ons vakgebied Ruimtelijke planning Mobiliteit Beleidsstudies Klanten & relaties Contact
RUIMTELIJKE PLANNING EN STEDENBOUW

De ervaring van KEPPLER CONSULTING steunt op een ruim pakket van opdrachten en een lange traditie van geïntegreerde ruimtelijke planningsprocessen op regionaal, stedelijk en wijkniveau.

Ruimtelijke structuur- en uitvoeringsplanning worden voor de opdrachtgever ondersteund door middel van sectoriële analyse en gebiedsgerichte toepassing, gebruikmakend van de huidige geodatische en digitale technologieën.

Ulrich Keppler heeft referenties op het domein van de geïntegreerde gebiedsgerichte beleidsplanning, regionale planning en afbakeningsprocessen, gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, bestemmingsplannen, rup's, ...

KEPPLER CONSULTING ontwikkelt uitvoeringsgerichte concepten met het oog op een kwalitatieve leefomgeving, o.a. het onderzoekend ontwerp voor stedelijke projecten en publieke ruimte, landschapsstudies en open-ruimte projecten, straten-, pleinen- en wegenisontwerpen, ...
Keppler Consulting