Ons vakgebied Ruimtelijke planning Mobiliteit Beleidsstudies Klanten & relaties Contact
BELEIDSSTUDIES

KEPPLER CONSULTING combineert planontwikkeling en strategisch advies door een multidisciplinaire en integrale aanpak. Studie- en adviesdomeinen zijn: ruimtelijke planning en onderzoek, stedenbouwkundig ontwerp en landschapsstudies, socio-economisch en maatschappelijk onderzoek, haalbaarheidsstudies en toeristische beleidsplanning, mobiliteitsonderzoek en verkeers- en vervoersplanning.

Bij KEPPLER CONSULTING vindt u een uitgebreide projectervaring van ruimtelijke - en mobiliteitsplannen en in de begeleiding van bestuurlijke - en communicatieprocessen.

KEPPLER CONSULTING heeft bovendien specifieke expertise op het vlak van de implementatie van beleidsprocessen.
Keppler Consulting